Regulamin

Paragraph mit Lupe

DRODZY KLIENCI !

1. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są nowe. 

2. Produkty do wysyłki pakowane są w bezpieczne paczki tak, by uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

3. W trosce o dobro użytkowników wszystkie adresy IP oraz czas transmisji są rejestrowane.

4. Prosimy, by nie składali Państwo zamówień, których nie mają Państwo zamiaru zrealizować lub odebrać.

W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU:

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego w procesie realizacji zamówienia.

2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień nie zawierających numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym jest możliwe potwierdzenie zamówienia.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę.

4. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Wystawiamy faktury VAT.

6. Nasza firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.  Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania ich usunięcia.
Państwa dane osobowe są wykorzystane tylko i wyłącznie w celu zrealizowania Państwa zamówienia, wyłącznie przez naszą firmę i nie udostępniania ich osobom trzecim. 

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

Tylko przez stronę sklepu internetowego – wypełniając odpowiedni formularz zamówienia

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

Zamówienia będą realizowane po wcześniejszej akceptacji i wysłaniu potwierdzenia mailem, SMS-em lub telefonicznie.
Każde zamówienie musi przejść taką weryfikację!
W przypadku braku towaru w magazynie, kupujący zostanie poinformowany o najbliższym terminie realizacji zamówienia. 

FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI:

1. Za pobraniem – przesyłka priorytetowa za pobraniem pocztą lub firmą kurierską DPD.

2. Przy zakupach powyżej 500 zł koszty przesyłki pokrywamy koszt wysyłki na własną rękę. 

ZWROTY:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email  admin@mar.sklep.pl,lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna  zawierać co najmniej: 
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.mar.sklep.pl , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: admin@mar.sklep.plKupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres MAR Andrzejewski Spółka Jawna, ul. Łodzianka 26, 91-604 Łódź. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku  chęci odstąpienia od umowy): 

[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 • następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer potwierdzonego  zamówienie lub kody produktów  [numery] . 
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
  Login: [login kupującego] 
  Adres: [adres kupującego] 
  Data: [data odstąpienia od umowy] 
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

  Brak odstąpienia od umowy: 

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem strony www.mar.sklep.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę  utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub  konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług  lub rzeczy; 
  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Strona używa ciasteczek ...

Strona używa plików ciasteczek poprzez kliknięcie przycisku wyrażasz na to zgodę.

Zamknij